Ecvio AS er stolt leverandør til trelastkonsernet Bergene Holm AS

Ecvio AS er stolt leverandør til trelastkonsernet Bergene Holm AS. Nå skal vi levere og montere nye kjeler (2 x 5 MW) til forbrenningsanlegget på Simonstad i Åmli. Ecvio har tidligere bygget om og effektivisert eksisterende ovner og kompletterer leveransen med de nye kjelene. Anlegget benyttes til å sikre korrekt tørkeprosess i videreforedlingen av tømmer […]
Read More