Ecvio AS er stolt leverandør til trelastkonsernet Bergene Holm AS

Ecvio AS er stolt leverandør til trelastkonsernet Bergene Holm AS. Nå skal vi levere og montere nye kjeler (2 x 5 MW) til forbrenningsanlegget på Simonstad i Åmli. Ecvio har tidligere bygget om og effektivisert eksisterende ovner og kompletterer leveransen med de nye kjelene. Anlegget benyttes til å sikre korrekt tørkeprosess i videreforedlingen av tømmer til trelast som skjer ved anlegget. Montasjen vil foregå i ferien kommende sommer og vil sikre kvalitetsprodukter også i fremtiden fra Bergene Holm.

Ta kontakt med en av oss i Ecvio, om du har behov for gode, grønne og fremtidsrettede løsninger. Våre kvalitetsbevisste medarbeidere er klare for flere oppdrag.

%d