Forbrenningsanlegg

Ecvio AS; Sikret ny og strategisk viktig rammeavtale med FREVAR KF

Risør – 18 november 2022 – Ecvio, et heleid datterselskap av Green Transition Holding, har signert en rammeavtale med FREVAR KF i Fredrikstad.

Med signering av denne avtalen har Ecvio i løpet av kort tid sikret rammeavtaler med tre store aktører i Norge innenfor avfallsforbrenning og forsterker dermed selskapets posisjon i markedet.

Dette er en viktig strategisk avtale for oss og befester vår posisjon som leverandør av tjenester til denne type kunder i Norge, sier Marcus Kingdom-Clark, salgsdirektør i Ecvio AS.

Rammeavtalens omfang gjelder leveranse av mekaniske tjenester som innebefatter generelt installasjons-, sveising- og monteringsarbeid til FREVAR sine anlegg i Fredrikstad. FREVAR har vannverk, avløpsrenseanlegg, biogassanlegg, gjenvinningsstasjon, deponiområder og energigjenvinningsanlegg. Avtalen omfatter i tillegg serviceoppdrag ved havari eller nødstopp på anleggene i FREVAR.

Oppstår det et havari eller nødstopp, garanterer vi for rask responstid med kvalifiserte arbeidere med spisskompetanse. Det viktigste for oss er at kunden vår får den assistansen de trenger, når de trenger det, sier Kingdom-Clark.

Teknologi og kompetanse av ypperste klasse

Ecvio er et selskap bygget opp av mennesker med sterk faglig kompetanse og mange års erfaring innenfor ildfast murverk, mekaniske produkter og systemer til energigjenvinningsanlegg. Vår visjon er å bruke vår unik kompetanse og dedikerte ansatte til å være en foretrukken servicetilbyder til-, og leverandør av grønne energianlegg som skaper verdier for våre kunder og miljøet.

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Ca. 15 millioner kubikkmeter med avløpsvann blir renset hvert år og vannverket forsyner Fredrikstad og Hvaler kommune med rent drikkevann. Avfallsforbrenningsanlegget forbrenner ca. 92.000 tonn og omdannes til høytrykksdamp som energikilde for både industri- og fjernvarmenettet i Fredrikstad og biogassanlegget produserer biogass til bussene i Nedre Glomma region.

FREVAR er derfor en viktig aktør i lokalsamfunnet og samlet gir deres tjenester store effekter på miljøet.

Den beste totalløsningen

Ecvio var i konkurranse med flere sterke aktører, og er en av tre leverandører som sammen skal levere denne type tjenester til FREVAR. Vi sikret avtalen ved å tilby en av de beste totalløsningene basert på kvalitet, kompetanse og pris.

Avtalen har oppstart i november 2022 og har en varighet på inntil fire år.

Vi ser frem til dette samarbeidet og vil gjøre vårt ytterste til å levere våre tjenester iht. kundens forventinger, avslutter Kingdom-Clark.

For mer informasjon, kontakt:

Marcus Kingdom-Clark, Salgsdirektør Ecvio As

Mobil: +47 901 89 410

E-post: mkc@ecvio.com

Om Ecvio

Ecvio er et heleid datterselskap av Green Transition Holding som jobber i fornybarenergisektoren. Med sine 22 ansatte, og hovedkontor og verksted i Risør, leverer de komplette bioanlegg, reservedeler til EfW-anlegg, stålkonstruksjoner, i tillegg til engineering-arbeid, sveiseekspertise, servicetjenester og ildfast murverk. Visjonen er å bruke deres unike kompetanse og dedikerte ansatte til å være en foretrukken servicetilbyder til-, og leverandør av grønne energianlegg som skaper verdier for deres kunder og miljøet.

Om Green Transition Holding

Green Transition Holding (GTH) er et industri- og miljøteknologiselskap. Vårt oppdrag er å utvikle og kommersialisere innovative teknologier som forbedrer industriens bærekraft. Vi tar sikte på å gjøre dette gjennom å redusere utslipp, forbedre effektiviteten og minimere det miljømessige fotavtrykket til disse operasjonene. GTH sin strategi er å bygge, eie og drifte fornybare energianlegg.

GTH ble notert på NOTC-listen i desember 2020 og har tickerkoden GTH.